Happy Company Kft.

szechenyi


 1. A Kedvezményezett neve: Happy Company Élelmiszer Termékeket Gyártó és Forgalmazó Kft. 

 2. Pályázati felhívás neve, kódszáma: Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban, VP-3-4.2.1-15

 3. A projekt címe, azonosító száma: Élelmiszeripari feldolgozó kapacitás fejlesztése; 1772933185 

 4. A szerződött támogatás összege: 455 937 528 Ft 

 5. A támogatás mértéke: 40%

 6. A projekt tartalmának rövid bemutatása: 

  A projekt keretében az édesipari gyártói tevékenység megerősítését céloztuk meg ANNEX I. termékek feldolgozására alapozva.

  A fejlesztés során a raktározás, anyagmozgatás, gépi gyártó berendezés beszerzés, ingatlan építés/átalakítás és megújuló energia rendszer telepítése területeken valósítunk meg fejlesztéseket. A projekt keretében megvalósításra kerülő beruházásokkal további jelentős fejlesztési lépcsőt valósítunk meg társaságunk életében. A meglévő saját tulajdonú telephelyünk ezen bővítésével, az új gyártósor és anyagmozgató gépek beszerzésével technológiai- és kapacitásbeli fejlődést is egyaránt realizálunk.

   

  A projekt kialakítása során olyan technológiákat választottunk ki, melyekkel a gazdaságos gyártási tevéknység megvalósítása biztosítható, az elért eredmények hosszútávú fenntartása és üzemeltetése lehetővé válik.


 7. A projekt tervezett befejezési dátuma: 2023.06.30.szechenyi

Kedvezményezett neve: HAPPY COMPANY Élelmiszer Termékeket Gyártó és Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság

 

Projekt címe: Kapacitásbővítő beruházás megvalósítása a Happy Company Kft-nél

 

A szerződött támogatás összege: 219 399 745 Ft

 

A támogatás mértéke: 50 %

 

A projekt tartalmának bemutatása:

A jelen projektünk a hozzáadott érték növelése érdekben kerül megvalósításra, a jelenleg gyártott öntött termékkör szélesebb felhasználási területtét és feldolgozási mélységét hivatott növelni azáltal, hogy egyedi széles szortimentet lehetővé tevő nagy sebességű csomagoló gépek a végfelhasználók elérését teszi lehetővé.

 

A projektben beszerzésre kerülő berendezések:

-        PET PACK Végtermék kiszedő csomagoló sor I. és II.  részegysége: A berendezéssel cégünk olyan termékeket kíván gyártani édes- illetve cukrászipari tevékenységgel foglalkozó cégek számára, valamint meglévő gyárunk alapanyag biztosításának céljából, amely ezen piaci szereplők gyártási tevékenységét segíti, illetve a tervezett kiszerelő gép alkalmazásával a berendezés képes a végtermék csomagolásának megvalósítására is.

-        PET 2000 Alapanyag hőkezelő berendezés: A berendezés speciális masszatömbök, alapanyagok olvasztására szolgál

-        PET 500 Alapanyag homogenizáló mobili mixer: A gép segítségével hatékonyan lehet elvégezni a mikrorészecskék extrakcióját. A berendezés körkörös lapátmozgásával homogenizálja a steril zsákos granulátumot.

 

 

A jelen projektünk a hozzáadott érték növelése érdekben kerül megvalósításra, a jelenleg gyártott öntött termékkör szélesebb felhasználási területtét és feldolgozási mélységét hivatott növelni azáltal, hogy egyedi széles szortimentet lehetővé tevő nagy sebességű csomagoló gépek a végfelhasználók elérését teszi lehetővé.

 

A fejlesztés megvalósításával cégünk tovább növeli meglévő munkavállalói munkahelyének biztonságát.

 

A fejlesztés 2021.09.30-ig valósul meg.

 

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

 

A projekt tervezett befejezésének dátuma: 2021.09.30

 

A projekt azonosító száma: GINOP-1.2.1-16-2017-00323

___________________________________________________________________________________________

Projekt címe: Édesipari kapacitásbővítő beruházás a Happy Company Kft-nél

A támogató neve: Pénzügyminisztérium

A kedvezményezett neve: Happy Company Kft.

A támogatási szerződés szerinti támogatás összege: 119.839.830 HUF

A projekt tartalmának bemutatása: A projekt megvalósításával célunk az export piacokon, való minél nagyobb megjelenés. Illetve meglévő gyártási és piacra törési stratégiánk mentén, egy olyan réspiaci szegmens került látókörünkbe, melyre vonatkozóan évtizedek óta nem történt érdemi fejlesztés. Ez a főként kereskedelmi szálláshelyeken elérhető kisméretű „blister” termékek, melyek receptúrában is fejlesztésre kerülnek cégünknél. A gyártósor képes a krém jellegű anyagok feldolgozására, így új innovatív termékek is eljuttathatók ezen piacra. Cégünk folyamatos fejlődést valósít meg, kezdetektől az élelmiszeripari tevékenység fejlesztését tűztük ki célul, melynek eredménye jelen projektünk megvalósítása is.

 

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.06.30.

A támogatási szerződés száma: PM_KKVESZKOZ_2018_B/17


_______________________________________________________________________________


1.      a)  a Kedvezményezett neve: HAPPY COMPANY ÉLELMISZER TERMÉKEKET GYÁRTÓ ÉS FORGALMAZÓ KFT.

2.      b)  pályázati felhívás neve, kódszáma: Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban, VP-3-4.2.1-15

3.      c)  a projekt címe, azonosító száma: HOMOGENIZÁLT TERMÉK GYÁRTÓ TELEPHELY LÉTREHOZÁSA, 1820361654

4.      d)  a szerződött támogatás összege: 165 012 214 Ft

5.      e)  a támogatás mértéke: 40%

6.      f)  a projekt tartalmának rövid bemutatása: A projekt keretében Úri hrsz. 1435 sz.  székhelyünkön egy komplex beruházásra kerül sor, melynek keretében egy európai színvonalú technológiai gépsor beszerzését és installációját valósítjuk meg.

A speciális, első sorban töltött termék előállítására alkalmas technológiai gépsor a következő elemeket foglalja magában: speciális temperáló egység, hűtőtorony, speciális öntőgép – forma visszaszállítóval, 5.000 db gyártóforma, formaleválasztó egység, csomagológép ráhordó rendszerrel, technológiai csővezeték rendszer.

A beruházás segítségével cégünk alkalmassá válik a rendkívül magas minőségű, töltött termék-család előállítására, melyet a fejlesztésnek köszönhetően állandóan tervezhetően, nagy mennyiségben lesz képes szállítani a belföldi partnereken túl a külpiacokra is.

7.       

8.      g)  a projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.12.31.

_______________________________________________________________________________

Projekt címe: A saját tulajdonú Úriban található 0233/2 hrsz alatt lévő gyártó csarnokunk rekonstrukcióját kívánjuk jelen projekt keretében elvégezni, ennek során sor kerül a töredezett kerámia burkolattal ellátott padozat cseréjére, nagy teherbírású Ipari padló alkalmazásával, mely a tervezett édesipari gyártási tevékenység során telepítésre kerülő technológiai berendezések (kemencék) súlyát képesek lesznek viselni.

Támogató neve: Pénzügyiminisztérium

Támogatás forrása: A Pest megye Területfejlesztési Koncepciója 2014-2030 és Pest megye Területfejlesztési Programja 2014-2020 megvalósításához nyújtott célzott pénzügyi költségvetési támogatás a Pest megyei fejlesztések előirányzatból

Kedvezményezett neve: Happy Company Kft

Támogatási szerződés szerinti támogatás összege: 60.000.000 Ft azaz hatvanmillió forint

Projekt tartalma: Cégünk projekt cégként alakult, 100%-os magyar tulajdonosi körrel rendelkezünk. Cégünk saját termékeinek gyártását végzi, magas hozzáadott értékkel. A korábban megvalósított projektek eredményeként részben kiépített infrastruktúra, és részben megvalósult csarnok fejlesztések ma már a foglalkoztatotti szint emelését is szolgálja.

A projekt keretében elvégzésre került a töredezett kerámia burkolattal ellátott padozat cseréje, nagy teherbírású ipari padló alkalmazásával. A fejlesztés eredményei 3 területen jelentkeznek, egyrészt villamos energia megtakarításként a LED lámpák beszerelésével, fűtési költség csökkentésével a csarnok tető panel cseréjével, valamint a tűzbiztonság fokozásával, illetve a dolgozók körülményeinek javításával a jobb megvilágítás tekintetében.

 

A beruházás megvalósítsa során a következő tevékenységeket végezzük el:

-          megvizsgálásra került, hogy a vonatkozó építési tevékenységhez szükséges-e építési engedély beszerzése

-          elvégzésre került a vonatkozó telepítésre kerülő technológia tekintetében az igény specifikáció,

-          ezek alapján megvizsgáltuk a jelenlegi padozatot mind állapot, mind felújítási technológia viszonylatában és kiválasztásra került legmegfelelőbb műszaki megoldás,

-          hőtechnikai és tűzvédelmi szempontból felülvizsgálatuk az épületet, ami alapján a vonatkozó kapuk és tető tekintetében a csere mellett döntöttünk, így egy kiváló csarnok épületben folytathatjuk/fejleszthetjük tovább tevékenységünket.

-          LED világítás tekintetében árajánlatok bekérését eszközöltük, ami alapján a legkorszerűbb megoldásra vonatkozóan kértünk további alternatív megoldásokat.

A projekt megvalósítása a módosított határidőre megtörtént, melynek során a környék gyártó kapacitása tovább erősödött, nőt a helyben foglalkoztatott munkavállalók munkahelyének biztonsága.

 

Projekt tervezett befejezési dátuma: 2019.03.31

Támogatás szerződés száma: PM_KKV_2016/71


szecKEDVEZMÉNYEZETT NEVE: HAPPY COMPANY ÉLELMISZER TERMÉKEKET GYÁRTÓ ÉS FORGALMAZÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
PROJEKT CÍME:
KAPACITÁSBŐVÍTŐ BERUHÁZÁS MEGVALÓSÍTÁSA A TOLMÁCSI TELEPHELYEN
A SZERZŐDÖTT TÁMOGATÁS ÖSSZEGE:
49 932 500Ft
A TÁMOGATÁS MÉRTÉKE:
50 %

 

A PROJEKT TARTALMÁNAK BEMUTATÁSA:
A projekt keretében a meglévő gyártó telephelyünk fejlesztés valósul meg. A meglévő bérelt üzemcsarnokba tervezett technológiai beruházást 2016-ös évben megkezdtük, a beszerzések befejezése 2016-os III. negyedév végéig valósul meg. A tervezett gyártókapacitás: a gépek/berendezések gyártási tevékenységünk megerősítéséhez, a magasabb hozzáadott értékű termékek előállítása érdekében kerülnek beszerzésre.
 

Cégünk a termelési kapacitásának felfutásával jelentős piaci rést lát az édesipari alapanyag gyártás tekintetében. A homogenizált édesipari alapanyag jelenleg hiánycikként mutatkozik a piacon, mely alapanyagul szolgál cukrász és édesipari tevékenység végzésére. A létrejövő gyártási kapacitással a termékek értékesítése részben a hazai, részben pedig európai piacon képzeljük el.

A fejlesztés megvalósításával tovább erősödik gyártói kapacitásunk, és az ország egy elmaradott régiójának felzárkózását tesszük lehetővé.

 

Cégünk alapvetően 1 db új eszköz megvásárlását tervezi, melynek keretében édesipari felhasználók igényeinek kielégítése valósulhat meg. Az alkalmazásra kerülő technológia alapvetően zárt rendszerű és a nagy hatékonyság kapcsán jelentős hozzáadott érték keletkezik a homogenizátor berendezés beszerzésével.

 A berendezések megvásárlását a vevői megrendelések indokolják. Segítségükkel növelni tudjuk a gyártói tevékenységünkből származó árbevételünket és közvetlenül az exportárbevételünk növekedését is támogatni tudjuk.

A fejlesztés megvalósításával cégünk tovább növeli meglévő munkavállalói munkahelyének biztonságát, a fejlesztés 2016.09.30-ig valósul meg.
A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

A PROJEKT TERVEZETT BEFEJEZÉSÉNEK DÁTUMA: 2016.09.30
A PROJEKT AZONOSÍTÓ SZÁMA:
GINOP-1.2.2-15-2015-00884
____________________________________________________________________________


Projektazonosító: KMOP-1.5.3/AD-11-2012-0009

Projekt neve:

Tematikus iparterület tőkevonzó képességének megerősítése Happy Company Kft-nél

 

Projekt leírás:

 

Cégünk a HAPPY COMPANY Kft abból a célból alakult, hogy a tulajdonában álló Úri ipar területén egy tematikus ipari övezetet alakítson ki. Jelen projektünk megvalósítása is ebbe a stratégiába illeszkedik.

A projekt keretében cégünk a Happy Company Kft a korábbi projekttel érintett 1435 hrsz területre az építési tervdokumentáció alapján 36x36 m csarnok bővítést és technológiai beruházását kívánunk megvalósítani.

 

A projekt keretében a korábban megépült csarnok épület bővítését végezzük el, melynek szükségességét a már meglévő csarnoképületben telepítésre kerülő technológiai sor növekedése okozza. Rendkívül üzleti lehetőséget látunk abban, hogy a betelepülő bérlők számára ne csak csarnokterületet, hanem a technológia bérbeadásával egy komplex feladatot legyünk képesek megvalósítani.

A tervezett beruházással a tőkevonzó képességünk tovább erősödik, egyértelmű elköteleződést valósítunk meg az édesipari fejlesztések irányában, a csomagolási technológia, valamint az épület fejlesztés egyértelműen erősítik a korábbi projektekkel való szinergikus hatást.

A fejlesztés nagy hatással van már most Úri településre is, hiszen a jelen gazdasági helyzetben más komoly ipari tevékenység meghonosítására nincs lehetőség. Az utóbbi évek jelentős mértékű beruházója cégünk, a mintegy 2mrd forintos építési, és gépi beruházás megvalósításával. A tervek szerint több tíz fő számára tud munkahelyet teremteni a területre betelepülő cégek. Erre vonatkozóan cégünk vezetése jelentős mértékű kötelezettségvállalásra nem vállalkozik, hiszen a foglalkoztatási keretet befolyásolni nem tudja (pl bérelt munkaerők alkalmazása).

A terület ipari területként szerepel az Önkormányzat rendezési tervében, míg a tulajdoni lap szerint beruházási területnek minősítették az új törvény alapján

 

Pályázati projektünk keretében iparterület tőkevonzó képességének megerősítése projektet valósítunk meg az Úriban lévő telephelyünkön, mely fejlesztéshez 65.684.400 Forint támogatást nyertünk el az Új Magyarország Fejlesztési Terv Közép-Magyarországi Operatív Program keretében meghirdetett KMOP-1.5.3/AD-11 pályázat keretein belül.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Kedvezményezett neve és elérhetősége:

HAPPY COMPANY Kft.

1095 Budapest, Ipar utca 5.

Telefon/Fax.: +36/1 215-8284

E-mail: prodeltin@t-online.hu

www.happycompany.hu

 

Közreműködő szervezet neve és elérhetősége

logo

Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
1146 Budapest, Hermina út 17.
E-mail: proregio@proregio.hu

www.kozpontiregio.hu
Telefon: +36 1 471 8955; +36 1 471 8959

Fax: +36 1 471 8975

Irányító hatóság:

                                             

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Cím: H-1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.
Levelezési cím: H-1393 Budapest, pf. 332.
Tel.: +36 40/638-638
E-mail: nfu@nfu.gov.hu

www.nfu.hu

www.ujszechenyiterv.gov.hu

 

 
SAJTÓKÖZLEMÉNY


Projekt azonosító: KMOP-1.1.4-11/A-2012-0067

Projekt Címe:

Hüvelyes édesipari termékek fejlesztése a szükséges fejlesztői háttér kialakításával

 

A Happy Company Kft. tulajdonosai által elhatározott fejlesztési irány mellett továbbra is elkötelezettek. A korábbi fejlesztési feladatok megvalósítása mellett a már meglévő receptúrák felhasználásával képessé válunk új töltelék anyagok bevitelére az édesipariba.

A projekt keretében a fogyasztói igényeket kielégíteni képes termék és technológia fejlesztését kívánjuk megvalósítani. A megvalósítás szerint a projekt jelentős mértékben hozzájárul cégünk foglalkoztatotti létszámának megőrzéséhez, illetve növeléséhez. A kidolgozásra kerülő technológia, a kifejlesztett termék és a beszerzendő eszközök segítségével cégünk a fogyasztói igényeket kielégíteni képes terméket, technológiát és folyamatot tudunk kidolgozni, melyhez a szükséges szerszámok kifejlesztése is megtörténik.

A projekt eredményeként cégünk munkavégzésének hatékonysága jelentős mértékben emelkedett az új képességek birtokában, ami hatékonyságunk növekedéséhez is hozzájárul. Az elvégzett fejlesztői munka eredményeként jelen projekt jelentős mértékben hozzájárul cégünk versenyképességének növekedéséhez, ami a következő évek megrendelés állományának bővítését, vevői igények kielégítését szolgálja a jövőben.

 

A projekt finanszírozása részben a MAG Zrt közreműködésével valósul meg, KMOP-1.1.4-11/A-2012-0067 projekt keretében.

 

Kelt: Budapest, 2012. szeptember 9.

 

Közreműködő szervezet neve és elérhetősége:
Leírás: http://matro.hu/userfiles/image/3.jpg
MAG - Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt.
1139 Budapest, Váci út 83.
www.magzrt.hu
info@magzrt.hu
ügyfélszolgálat: +36 40 200-617

 


Irányító hatóság:

Leírás: http://matro.hu/userfiles/image/2.jpg

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Cím: H-1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.
Levelezési cím: H-1393 Budapest, pf. 332.
Tel.: +36 40/638-638
E-mail: nfu@nfu.gov.hu
www.nfu.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu

Leírás: http://matro.hu/userfiles/image/1.jpg

 

 

Happy Company Kft. Minden jog fenntartva.
 Frissítve 2021.06.15.

2020..