Happy Company Kft.

Projekt azonosító: KMOP-1.5.2-11-2011-0016

Projekt Címe:

��Az Els� Magyar �desipari Klaszter úri édesipari csokoládégyára��


A Happy Company Kft. tulajdonosai és a klaszter alapvet� célkitűzéseinek mentén elhatározott fejlesztési irány mellett továbbra is elkötelezettek a klaszteralapító tagja.

A projekt keretében a fogyasztói igényeket kielégíteni képes gyártó kapacitás, a szükséges know-how és szoftver hardware termékek kerültek beszerzésre. A megvalósítás szerint a projekt jelent�s mértékben hozzájárul mind cégünk, mind a klaszter tagok foglalkoztatotti létszámának meg�rzéséhez, illetve növeléséhez. A bevezetésre kerül� technológia, és a beszerzend� eszközök segítségével klaszterünk a fogyasztói igényeket kielégíteni képes termékeket, technológiát és folyamatot tudott kidolgozni.

A projekt eredményeként már most növekedett a cégek közötti együttműködési képesség, az innovációs potenciál er�södése, a közös ipari tevékenységek megvalósítása is mint f� célkitűzés valósult meg. A beszerzésre került eszközökkel a jelen projekt jelent�s mértékben hozzájárult a klasztertagok versenyképességének növekedéséhez, ami a következ� évek megrendelés állományának b�vítését, vev�i igények kielégítését szolgálja a jöv�ben.

A projekt finanszírozása részben a ProRégió közreműködésével valósult meg, a KMOP-1.5.2-11-2011-0016 projekt keretében.

Kelt: Budapest, 2013. május 2.


Közreműköd� szervezet:
Pro Régió Közép Magyarországi Regionális Fejlesztési
és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft
Cím: 1146 Budapest, Hermina út 17.
Tel: +36 1 471 8955
email: proregio@proregio.hu
www.proregio.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu

Irányító hatóság:

1

Nemzeti Fejlesztési �gynökség
Cím: H-1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.
Levelezési cím: H-1393 Budapest, pf. 332.
Tel.: +36 40/638-638
E-mail: nfu@nfu.gov.hu
www.nfu.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu


2

Nemzeti Feljesztési �gynökség

Happy Company Kft. Minden jog fenntartva.
 Frissítve : 2019.03.29